Cách tăng điểm Chuẩn Của Các Phái Cho Võ Lâm mien phi (Game_Y) + (Game_Free) 8.0.21
bảng trên là hình ảnh tăng điểm tiền năng và kỹ năng chuẩn của võ đang
và đây là cách tăng điểm của tất cả môn phái Chuẩn 100%
tất cả đã được chúng tôi thữ nghiệm rất hiệu quả sau khi tăng điểm theo chỉ dẫn của chúng tôi , từng Chiêu Quyền của các phái chúng tôi đã hướng dẫn các bạn chỉ cần xem và tung đúng như chúng tôi là ok
Tùy theo các chiêu để tăng điểm chứ không tăng lung tung đâu nhé xem kỹ các phần kỹ năng và tiền năng có chỉ dẫn các chiêu và cách tăng.

1. Thiếu Lâm (
[Chỉ có Thành viên mới thấy Link. ] ) ( [Chỉ có Thành viên mới thấy Link. ] )
2. Thiên Vường ( [Chỉ có Thành viên mới thấy Link. ] ) ( [Chỉ có Thành viên mới thấy Link. ] )
3. Đường Môn (
[Chỉ có Thành viên mới thấy Link. ] ) ([Chỉ có Thành viên mới thấy Link. ] )
4. Ngũ Độc
[Chỉ có Thành viên mới thấy Link. ]
5. Nga My ([Chỉ có Thành viên mới thấy Link. ]
loa nghe nhac

6. Thúy Yên [Chỉ có Thành viên mới thấy Link. ]
7. Cái Bang ( [Chỉ có Thành viên mới thấy Link. ]
8. Thiên Nhẫn [Chỉ có Thành viên mới thấy Link. ] )
9. Võ Đang (
[Chỉ có Thành viên mới thấy Link. ] )
10. Côn Lôn
[Chỉ có Thành viên mới thấy Link. ]
Các bài viết liên quan
Quảng Cáo